23N50E FMH23N50E N MOSFET 23A 500V

Giá: 24.500VND; Hàng TM: 16.000VND

Tên hàng: 23N50E FMH23N50E N MOSFET 23A 500V;

Kiểu chân: cắm TO-3P;

Hãng sx: TOSHIBA;

Mã: 23N50E

Hàng tương đương: ITW5025A

Tên hàng: 23N50E FMH23N50E N MOSFET 23A 500V (Hàng tháo máy); Kiểu chân: cắm TO-3P; Hãng sx: TOSHIBA; Mã: 23N50E_OLD

Tên hàng: 23N50E FMH23N50E N MOSFET 23A 500V (Hàng tháo máy);
Kiểu chân: cắm TO-3P;
Hãng sx: TOSHIBA;
Mã: 23N50E

Tags: , , ,