N MOSFET

Tên hàng: IRFP150N ,IRFP150M ,IRFP150 TO-247 N MOSFET 42A 100V (TM); Mã: IRFP150N_OLD; Kiểu chân: TO-247; Thương hiệu: IR; Xuất xứ: Tháo máy; Phân nhóm: N MOSFET

IRFP150N IRFP150M IRFP150 TO-247 N MOSFET 42A 100V (TM)

Giá: 13.000 VNĐ

Tên hàng: IRFP150N ,IRFP150M ,IRFP150 TO-247 N MOSFET 42A 100V (TM);

Mã: IRFP150N_OLD;

Kiểu chân: TO-247;

Thương hiệu: IR;

Xuất xứ: Tháo máy;

Phân nhóm: N MOSFET

Tên hàng: TK15J50D K15J50D 15J50 TO3P N MOSFET 15A 500V 0.33R (TM); Mã: K15J50D_OLD; Kiểu chân: cắm 3 chân TO-3P; Thương hiệu: TOSHIBA; Xuất xứ: tháo máy; Phân nhóm: N MOSFET; Mã kho: TK15J50D_nzi

TK15J50D K15J50D 15J50 TO3P N MOSFET 15A 500V 0.33R (TM)

Giá: 10.500 VNĐ

Tên hàng: TK15J50D K15J50D 15J50 TO3P N MOSFET 15A 500V 0.33R (TM);

Mã: K15J50D_OLD;

Kiểu chân: cắm 3 chân TO-3P;

Thương hiệu: TOSHIBA;

Xuất xứ: tháo máy;

Phân nhóm: N MOSFET;

Mã kho: TK15J50D_nzi

Tên hàng: FQPF13N50 HX13N50C 13N50 TO220 N MOSFET 13A 500V; Mã: FQPF13N50C; Kiểu chân: cắm đứng 3 chân TO-220; Thương hiệu: TOSHIBA; Phân nhóm: N MOSFET

FQPF13N50 HX13N50C 13N50 TO220 N MOSFET 13A 500V

Giá: 6.500 VNĐ

Tên hàng: FQPF13N50 HX13N50C 13N50 TO220 N MOSFET 13A 500V;

Mã: FQPF13N50C;

Kiểu chân: cắm đứng 3 chân TO-220;

Thương hiệu: TOSHIBA;

Phân nhóm: N MOSFET

Tên hàng: FQU13N10L 13N10 TO251 N MOSFET 13A 100V; Mã: FQU13N10L; Kiểu chân: cắm TO-251; Phân nhóm: N MOSFET

FQU13N10L 13N10 TO251 N MOSFET 13A 100V

Giá: 6.000 VNĐ

Tên hàng: FQU13N10L 13N10 TO251 N MOSFET 13A 100V;

Mã: FQU13N10L;

Kiểu chân: cắm TO-251;

Phân nhóm: N MOSFET

Tên hàng: FQD13N10L 13N10 TO252 N MOSFET 13A 100V; Mã: FQD13N10L; Kiểu chân: dán TO-252; Phân nhóm: N MOSFET

FQD13N10L 13N10 TO252 N MOSFET 13A 100V

Giá: 5.500 VNĐ

Tên hàng: FQD13N10L 13N10 TO252 N MOSFET 13A 100V;

Mã: FQD13N10L;

Kiểu chân: dán TO-252;

Phân nhóm: N MOSFET

Tên hàng: FQPF4N60 4N60 TO220 N MOSFET 4A 600V; Mã: FQPF4N60C; Kiểu chân: cắm TO-220F; Thương hiệu: TOSHIBA; Hàng tương đương: FQPF4N60B, 4N60B FQPF4N60C, 4N60C; Phân nhóm: N MOSFET

FQPF4N60 4N60 TO220 N MOSFET 4A 600V

Giá: 6.500 VNĐ

Tên hàng: FQPF4N60 4N60 TO220 N MOSFET 4A 600V;

Mã: FQPF4N60C;

Kiểu chân: cắm TO-220F;

Thương hiệu: TOSHIBA;

Hàng tương đương: FQPF4N60B, 4N60B FQPF4N60C, 4N60C;

Phân nhóm: N MOSFET

Tên hàng: 2SK2611 K2611 TO3P N MOSFET 9A 900V (TM); Mã: 2SK2611_OLD; Kiểu chân: cắm TO-3P; Thương hiệu: TOSHIBA; Xuất xứ: tháo máy; Mã kho: 2SK2611_OLD_fdz

2SK2611 K2611 TO3P N MOSFET 9A 900V (TM)

Giá: 9.000 VNĐ

Tên hàng: 2SK2611 K2611 TO3P N MOSFET 9A 900V (TM);

Mã: 2SK2611_OLD;

Kiểu chân: cắm TO-3P;

Thương hiệu: TOSHIBA;

Xuất xứ: tháo máy;

Mã kho: 2SK2611_OLD_fdz

Tên hàng: SPW47N60C3 47N60C3 47N60 TO247 N MOSFET 47A 650V 0.07R; Mã: 47N60C3; Kiểu chân: cắm TO-247; Thương hiệu: inifineon; Xuất xứ: Tháo máy; Dùng cho: vật tư máy hàn; Phân nhóm: N MOSFET; Mã kho: 47N60C3_fdz

SPW47N60C3 47N60C3 47N60 TO247 N MOSFET 47A 650V 0.07R

Giá: 15.500 VNĐ

Tên hàng: SPW47N60C3 47N60C3 47N60 TO247 N MOSFET 47A 650V 0.07R;

Mã: 47N60C3;

Kiểu chân: cắm TO-247;

Thương hiệu: inifineon;

Xuất xứ: Tháo máy;

Dùng cho: vật tư máy hàn;

Phân nhóm: N MOSFET;

Mã kho: 47N60C3_fdz

Tên hàng: RU190N08Q 190N08Q N MOSFET 190A 80V; Kiểu chân: cắm TO-247; Mã: RU190N08Q; Dùng cho: Vật tư kích điện

RU190N08Q 190N08Q N MOSFET 190A 80V

Giá: 29.500 VNĐ

Tên hàng: RU190N08Q 190N08Q N MOSFET 190A 80V;

Kiểu chân: cắm TO-247;

Mã: RU190N08Q;

Dùng cho: Vật tư kích điện

Tên hàng: IRFP450 IRFP450PBF N MOSFET 14A 500V GDS; Kiểu chân: cắm TO-247; Mã: IRFP450

IRFP450 IRFP450PBF N MOSFET 14A 500V GDS

Giá: 29.500 VNĐ

Tên hàng: IRFP450 IRFP450PBF N MOSFET 14A 500V GDS;

Kiểu chân: cắm TO-247;

Mã: IRFP450

Tên hàng: IRF640N N MOSFET 18A 200V; Kiểu chân: cắm TO-220; Hãng sx: IR; Mã: IRF640N

IRF640N N MOSFET 18A 200V

Giá: 9.000 VNĐ

Tên hàng: IRF640N N MOSFET 18A 200V;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hãng sx: IR;

Mã: IRF640N

Tên hàng: STP60NF06 P60NF06 N MOSFET 60A 60V; Kiểu chân: cắm TO-220; Hãng sx: ST; Mã: STP60NF06

STP60NF06 P60NF06 N MOSFET 60A 60V

Giá: 8.500 VNĐ

Tên hàng: STP60NF06 P60NF06 N MOSFET 60A 60V;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hãng sx: ST;

Mã: STP60NF06

Tên hàng: IRF3205PBF IRF3205 N MOSFET 110A 55V; Kiểu chân: cắm TO-220; Hãng sx: IR; Mã: IRF3205PBF

IRF3205PBF IRF3205 N MOSFET 110A 55V

Giá: 5.000 VNĐ

Tên hàng: IRF3205PBF IRF3205 N MOSFET 110A 55V;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hãng sx: IR;

Mã: IRF3205PBF

Tên hàng: IRF540N N MOSFET 33A 100V; Kiểu chân: cắm TO-220; Hãng sx: IR; Mã: IRF540N

IRF540N N MOSFET 33A 100V

Giá: 8.000 VNĐ

Tên hàng: IRF540N N MOSFET 33A 100V;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hãng sx: IR;

Mã: IRF540N

LÊN ĐẦU TRANG