23N60 W23NM60N N MOSFET 23A 600V (Hàng tháo máy)

Giá: 27.500 VNĐ

Tên hàng: 23N60 W23NM60N N MOSFET 23A 600V (Hàng tháo máy);

Kiểu chân: cắm TO-3P;

Hãng sx: TOSHIBA;

Mã: 23N60_OLD

Tên hàng: 23N60 W23NM60N N MOSFET 23A 600V (Hàng tháo máy);  Kiểu chân: cắm TO-3P;  Hãng sx: TOSHIBA;  Mã: 23N60_OLD

Tên hàng: 23N60 W23NM60N N MOSFET 23A 600V (Hàng tháo máy);
Kiểu chân: cắm TO-3P;
Hãng sx: TOSHIBA;
Mã: 23N60_OLD

Tags: , , ,