24N50 FQA24N50 N MOSFET 24A 500V (Hàng tháo máy)

Giá: 11.500 VNĐ

Tên hàng: 24N50 FQA24N50 N MOSFET 24A 500V (Hàng tháo máy);

Kiểu chân: cắm TO-3P;

Hãng sx: TOSHIBA;

Mã: 24N50_OLD

Tên hàng: 24N50 FQA24N50 N MOSFET 24A 500V (Hàng tháo máy);  Kiểu chân: cắm TO-3P;  Hãng sx: TOSHIBA;  Mã: 24N50_OLD

Tên hàng: 24N50 FQA24N50 N MOSFET 24A 500V (Hàng tháo máy);
Kiểu chân: cắm TO-3P;
Hãng sx: TOSHIBA;
Mã: 24N50_OLD

Tags: , , ,