24N60 FQA24N60 N MOSFET 24A 600V (Hàng tháo máy)

Giá: 13.000 VNĐ

Tên hàng: 24N60 FQA24N60 N MOSFET 24A 600V (Hàng tháo máy);

Kiểu chân: cắm TO-3P;

Hãng sx: TOSHIBA;

Mã: 24N60_OLD

Tên hàng: 24N60 FQA24N60 N MOSFET 24A 600V (Hàng tháo máy);  Kiểu chân: cắm TO-3P;  Hãng sx: TOSHIBA;  Mã: 24N60_OLD

Tên hàng: 24N60 FQA24N60 N MOSFET 24A 600V (Hàng tháo máy);
Kiểu chân: cắm TO-3P;
Hãng sx: TOSHIBA;
Mã: 24N60_OLD

Tags: , , ,