28N50 FMH28N50ES FQA28N50 N MOSFET 28A 500V (TM)

Giá: 18.000 VNĐ

Tên hàng: 28N50 FMH28N50ES FQA28N50 N MOSFET 28A 500V (TM);

Kiểu chân: cắm TO-3P;

Hãng sx: TOSHIBA;

Mã:28N50

Dùng cho: Vật tư máy hàn

Tên hàng: 28N50 FMH28N50ES FQA28N50 N MOSFET 28A 500V (TM);  Kiểu chân: cắm TO-3P;  Hãng sx: TOSHIBA;  Mã:28N50  Dùng cho: Vật tư máy hàn

Tên hàng: 28N50 FMH28N50ES FQA28N50 N MOSFET 28A 500V (TM);
Kiểu chân: cắm TO-3P;
Hãng sx: TOSHIBA;
Mã:28N50
Dùng cho: Vật tư máy hàn

Tags: , , ,