2N3773 NPN Transistor 16A 140V

Giá: 13.500 VNĐ

Tên hàng: 2N3773 NPN Transistor 16A 140V;

Kiểu chân: TO-3;

Hãng sx: ST;

Mã: 2N3773_ST

Tên hàng: 2N3773 NPN Transistor 16A 140V;  Kiểu chân: TO-3;  Hãng sx: ST;  Mã: 2N3773_ST

Tên hàng: 2N3773 NPN Transistor 16A 140V;
Kiểu chân: TO-3;
Hãng sx: ST;
Mã: 2N3773_ST

Tags: , , ,