NPN Transistor

Tên hàng: BUX48A TO3 NPN Transistor 15A 1000V; Mã: BUX48A_ST; kiểu chân: TO-3; Thương hiệu: ST; Dùng cho: vật tư máy hàn; Mã kho: BUX48A_nic; Phân nhóm: NPN Transistor

BUX48A TO3 NPN Transistor 15A 1000V

Giá: 17.000 VNĐ

Tên hàng: BUX48A TO3 NPN Transistor 15A 1000V;

Mã: BUX48A_ST;

kiểu chân: TO-3;

Thương hiệu: ST;

Dùng cho: vật tư máy hàn;

Mã kho: BUX48A_nic;

Phân nhóm: NPN Transistor

Tên hàng: Cặp C5200 A1943 2SC5200 2SA1943 NPN Transistor 15A 230V và PNP Transistor 15A 230V (TM); Mã: 2SC5200-2SA1943_OLD; Kiểu chân: cắm 3 chân TO-247; Thương hiệu: TOSHIBA; Xuất xứ: Tháo máy; Dùng cho: vật tư Amply; Phân nhóm: NPN Transistor, PNP Transistor

Cặp C5200 A1943 2SC5200 2SA1943 NPN Transistor 15A 230V và PNP Transistor 15A 230V (TM)

Giá: 10.500 VNĐ/1con

Tên hàng: Cặp C5200 A1943 2SC5200 2SA1943 NPN Transistor 15A 230V và PNP Transistor 15A 230V (TM);

Mã: 2SC5200-2SA1943_OLD;

Kiểu chân: cắm 3 chân TO-247;

Thương hiệu: TOSHIBA;

Xuất xứ: Tháo máy;

Dùng cho: vật tư Amply;

Phân nhóm: NPN Transistor, PNP Transistor

Tên hàng: C2344 A1011 2SC2344 2SA1011 TO220 cặp NPN Transistor và PNP Transistor 1.5A 160V High-Voltage Switching, AF Power Amp, 100W; Mã: 2SC2344_2SA1011; Kiểu chân: cắm TO-220; Phân nhóm; NPN Transistor, PNP Transistor; Dùng cho: vật tư amply

C2344 A1011 2SC2344 2SA1011 TO220 cặp NPN Transistor và PNP Transistor 1.5A 160V High-Voltage Switching, AF Power Amp, 100W

Giá: 6.500 VNĐ

Tên hàng: C2344 A1011 2SC2344 2SA1011 TO220 cặp NPN Transistor và PNP Transistor 1.5A 160V High-Voltage Switching, AF Power Amp, 100W;

Mã: 2SC2344_2SA1011;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Phân nhóm; NPN Transistor, PNP Transistor;

Dùng cho: vật tư amply

Tên hàng: BF494 F494 TO92 NPN Transistor RF 0.03A 20V CEB; Mã: BF494; Kiểu chân: cắm 3 chân TO-92; Phân nhóm: NPN transistor

BF494 F494 TO92 NPN Transistor RF 0.03A 20V CEB

Giá: 4.000 VNĐ

Tên hàng: BF494 F494 TO92 NPN Transistor RF 0.03A 20V CEB;

Mã: BF494;

Kiểu chân: cắm 3 chân TO-92;

Phân nhóm: NPN transistor

Tên hàng: ET191 TO3P NPN Transistor 12A 600V BCE; Mã: ET191; Kiểu chân: cắm TO-3P; Thương hiệu: FUJI; xuất xứ: chính hãng; Dùng cho: vật tư biến tần;

ET191 TO3P NPN Transistor 12A 600V BCE

Giá: 22.500 VNĐ

Tên hàng: ET191 TO3P NPN Transistor 12A 600V BCE;

Mã: ET191;

Kiểu chân: cắm TO-3P;

Thương hiệu: FUJI;

xuất xứ: chính hãng;

Dùng cho: vật tư biến tần;

Tên hàng: 2SC1815 C1815 TO92 NPN Transistor 0.15A 50V; Mã: 2SC1815; Kiểu chân: cắm TO-92; Phân nhóm: NPN Transistor

2SC1815 C1815 TO92 NPN Transistor 0.15A 50V

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: 2SC1815 C1815 TO92 NPN Transistor 0.15A 50V;

Mã: 2SC1815;

Kiểu chân: cắm TO-92;

Phân nhóm: NPN Transistor

Tên hàng: MJE13003 E13003-2 EL13003 E13003 TO220 NPN transistor 1.5A 400V; Mã: E13003-2; Kiểu chân: cắm TO-220; Thương hiệu: TOSHIBA; Phân nhóm: NPN Transistor

MJE13003 E13003-2 EL13003 E13003 TO220 NPN transistor 1.5A 400V

Giá: 3.500 VNĐ

Tên hàng: MJE13003 E13003-2 EL13003 E13003 TO220 NPN transistor 1.5A 400V;

Mã: E13003-2;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Thương hiệu: TOSHIBA;

Phân nhóm: NPN Transistor

Tên hàng: 2SC3320 C3320 TO3P NPN Transistor 15A 500V (TM); Mã: 2SC3320; Kiểu chân: cắm TO-3P; Thương hiệu: Fuji; Xuất xứ: tháo máy; Phân nhóm: NPN Transistor; Mã Kho: 2SC3320_088

2SC3320 C3320 TO3P NPN Transistor 15A 500V (TM)

Giá: 9.000 VNĐ

Tên hàng: 2SC3320 C3320 TO3P NPN Transistor 15A 500V (TM);

Mã: 2SC3320;

Kiểu chân: cắm TO-3P;

Thương hiệu: Fuji;

Xuất xứ: tháo máy;

Phân nhóm: NPN Transistor;

Mã Kho: 2SC3320_088

Tên hàng: C5027 TO220 NPN Transistor 3A 800V BCE; Mã: 2SC5027; Kiểu chân: cắm TO-220; Thương hiệu: Toshiba; Xuất xứ: chính hãng; Dùng cho: vật tư máy may; Phân nhóm: NPN Transistor

C5027 TO220 NPN Transistor 3A 800V BCE

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: C5027 TO220 NPN Transistor 3A 800V BCE;

Mã: 2SC5027;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Thương hiệu: Toshiba;

Xuất xứ: chính hãng;

Dùng cho: vật tư máy may;

Phân nhóm: NPN Transistor

Tên hàng: SC1008 EY SOT23 NPN transistor 0.7A 80V; Mã: 2SC1008_EY; Kiểu chân: dán 3 chân SOT-23

SC1008 EY SOT23 NPN transistor 0.7A 80V

Giá: 400 VNĐ

Tên hàng: SC1008 EY SOT23 NPN transistor 0.7A 80V;

Mã: 2SC1008_EY;

Kiểu chân: dán 3 chân SOT-23

Tên hàng: 2N3773 NPN Transistor 16A 140V; Kiểu chân: TO-3; Hãng sx: ST; Mã: 2N3773_ST

2N3773 NPN Transistor 16A 140V

Giá: 13.500 VNĐ

Tên hàng: 2N3773 NPN Transistor 16A 140V;

Kiểu chân: TO-3;

Hãng sx: ST;

Mã: 2N3773_ST

Tên hàng: BUX48A NPN Transistor 15A 1000V; kiểu chân: TO-3; Hãng sx: ST; Mã: BUX48A_ST; Dùng cho: vật tư máy hàn

BUX48A NPN Transistor 15A 1000V

Giá: 18.500 VNĐ

Tên hàng: BUX48A NPN Transistor 15A 1000V;

kiểu chân: TO-3;

Hãng sx: ST;

Mã: BUX48A_ST;

Dùng cho: vật tư máy hàn

Tên hàng: 2SC4237 C4237 TO247 NPN Transistor 10A 800V; Mã: 2SC4237; Kiểu chân: cắm TO-247

2SC4237 C4237 TO247 NPN Transistor 10A 800V

Giá: 15.000 VNĐ

Tên hàng: 2SC4237 C4237 TO247 NPN Transistor 10A 800V;

Mã: 2SC4237;

Kiểu chân: cắm TO-247

Tên hàng: 2SC3998 C3998 TO3P NPN Transistor 25A 1500V; Mã: 2SC3998; Kiểu chân: cắm TO-3P; Dùng cho: vậy tư màn hình

2SC3998 C3998 TO3P NPN Transistor 25A 1500V

Giá: 20.500 VNĐ

Tên hàng: 2SC3998 C3998 TO3P NPN Transistor 25A 1500V;

Mã: 2SC3998;

Kiểu chân: cắm TO-3P;

Dùng cho: vậy tư màn hình

LÊN ĐẦU TRANG