2SA1015 A1015 TO92 PNP Transistor 0.15A 50V

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: 2SA1015 A1015 TO92 PNP Transistor 0.15A 50V;

Mã: 2SA1015;

Kiểu chân: cắm TO-92

Tên hàng: 2SA1015 A1015 TO92 PNP Transistor 0.15A 50V;  Mã: 2SA1015;  Kiểu chân: cắm TO-92

Tên hàng: 2SA1015 A1015 TO92 PNP Transistor 0.15A 50V;
Mã: 2SA1015;
Kiểu chân: cắm TO-92

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG