TO92

Tên hàng: 7918 79L18 TO92 IC nguồn ổn áp 18V; Mã: 79L18; Kiểu chân: cắm đứng 3 chân TO-92; Phân nhóm: IC nguồn 79XX

7918 79L18 TO92 IC nguồn ổn áp 18V

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: 7918 79L18 TO92 IC nguồn ổn áp 18V;

Mã: 79L18;

Kiểu chân: cắm đứng 3 chân TO-92;

Phân nhóm: IC nguồn 79XX

Tên hàng: BF494 F494 TO92 NPN Transistor RF 0.03A 20V CEB; Mã: BF494; Kiểu chân: cắm 3 chân TO-92; Phân nhóm: NPN transistor

BF494 F494 TO92 NPN Transistor RF 0.03A 20V CEB

Giá: 4.000 VNĐ

Tên hàng: BF494 F494 TO92 NPN Transistor RF 0.03A 20V CEB;

Mã: BF494;

Kiểu chân: cắm 3 chân TO-92;

Phân nhóm: NPN transistor

Tên hàng: 2SC1815 C1815 TO92 NPN Transistor 0.15A 50V; Mã: 2SC1815; Kiểu chân: cắm TO-92; Phân nhóm: NPN Transistor

2SC1815 C1815 TO92 NPN Transistor 0.15A 50V

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: 2SC1815 C1815 TO92 NPN Transistor 0.15A 50V;

Mã: 2SC1815;

Kiểu chân: cắm TO-92;

Phân nhóm: NPN Transistor

Tên hàng: MC79L05ACP 79L05 TO92 IC ổn áp nguồn -5V; Mã: MC79L05ACP; Kiểu chân: cắm TO-92; Thương hiệu: ON; Phân nhóm: IC nguồn 79XX

MC79L05ACP 79L05 TO92 IC ổn áp nguồn -5V

Giá: 3.500 VNĐ

Tên hàng: MC79L05ACP 79L05 TO92 IC ổn áp nguồn -5V;

Mã: MC79L05ACP;

Kiểu chân: cắm TO-92;

Thương hiệu: ON;

Phân nhóm: IC nguồn 79XX

Tên hàng: 2SA1015 A1015 TO92 PNP Transistor 0.15A 50V; Mã: 2SA1015; Kiểu chân: cắm TO-92

2SA1015 A1015 TO92 PNP Transistor 0.15A 50V

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: 2SA1015 A1015 TO92 PNP Transistor 0.15A 50V;

Mã: 2SA1015;

Kiểu chân: cắm TO-92

Tên hàng: BT169D TO92 Thyristor 0.8A 400V; Mã: BT169D; Kiểu chân: cắm TO-92; Thương hiệu: NXP;

BT169D TO92 Thyristor 0.8A 400V

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: BT169D TO92 Thyristor 0.8A 400V;

Mã: BT169D;

Kiểu chân: cắm TO-92;

Thương hiệu: NXP;

Tên hàng: 2N6028 TO92 PUTs UJT 40 VOLTS 300 mW; Mã: 2N6028; Kiểu chân: TO-92; Hàng tương đương: 2N6027; Tag: Programmable Unijunction Transistor Programmable Unijunction Transistor Triggers

2N6028 TO92 PUTs UJT 40 VOLTS 300 mW

Giá: 3.500 VNĐ

Tên hàng: 2N6028 TO92 PUTs UJT 40 VOLTS 300 mW;

Mã: 2N6028;

Kiểu chân: TO-92;

Hàng tương đương: 2N6027;

Tag: Programmable Unijunction Transistor Programmable Unijunction Transistor Triggers

Tên hàng: DS18B20 TO92 IC cảm biến nhiệt độ Temp Sensor Digital Serial (1-Wire) 3-Pin; Mã: DS18B20; Kiểu chân: cắm TO-92; Thương hiệu: Dallas

DS18B20 TO92 IC cảm biến nhiệt độ Temp Sensor Digital Serial (1-Wire) 3-Pin

Giá: 23.000 VNĐ

Tên hàng: DS18B20 TO92 IC cảm biến nhiệt độ Temp Sensor Digital Serial (1-Wire) 3-Pin;

Mã: DS18B20;

Kiểu chân: cắm TO-92;

Thương hiệu: Dallas

LÊN ĐẦU TRANG