2SA1736 LD SOT89, 2SC4541 KD SOT89 Cặp Transistor 3A 50V

Giá: 9.000 VNĐ

Tên hàng: 2SA1736 LD SOT89, 2SC4541 KD SOT89 Cặp Transistor 3A 50V;

Mã: 2SA1736_LD-2SC4541_KD;

Kiểu chân: dán SOT-89;

Dùng cho: vật tư SERVO (FANUC);

Phân nhóm: NPN Transistor và PNP Transistor

Tên hàng: 2SA1736 LD SOT89, 2SC4541 KD SOT89 Cặp Transistor 3A 50V;  Mã: 2SA1736_LD-2SC4541_KD;  Kiểu chân: dán SOT-89;  Dùng cho: vật tư SERVO (FANUC);  Phân nhóm: NPN Transistor và PNP Transistor

Tên hàng: 2SA1736 LD SOT89, 2SC4541 KD SOT89 Cặp Transistor 3A 50V;
Mã: 2SA1736_LD-2SC4541_KD;
Kiểu chân: dán SOT-89;
Dùng cho: vật tư SERVO (FANUC);
Phân nhóm: NPN Transistor và PNP Transistor

Tags: , ,