B772 2SB772 P Transistor 3A 30V

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: B772 2SB772 P Transistor 3A 30V;

Kiểu chân: cắm TO-126;

Mã: 2SB772

Tên hàng: B772 2SB772 P Transistor 3A 30V;  Kiểu chân: cắm TO-126;  Mã: 2SB772

Tên hàng: B772 2SB772 P Transistor 3A 30V;
Kiểu chân: cắm TO-126;
Mã: 2SB772

Tags: , ,