C2344 A1011 2SC2344 2SA1011 TO220 cặp NPN Transistor và PNP Transistor 1.5A 160V High-Voltage Switching, AF Power Amp, 100W

Giá: 6.500 VNĐ

Tên hàng: C2344 A1011 2SC2344 2SA1011 TO220 cặp NPN Transistor và PNP Transistor 1.5A 160V High-Voltage Switching, AF Power Amp, 100W;

Mã: 2SC2344_2SA1011;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Phân nhóm; NPN Transistor, PNP Transistor;

Dùng cho: vật tư amply

Tên hàng: C2344 A1011 2SC2344 2SA1011 TO220 cặp NPN Transistor và PNP Transistor 1.5A 160V High-Voltage Switching, AF Power Amp, 100W;  Mã: 2SC2344_2SA1011;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Phân nhóm; NPN Transistor, PNP Transistor;  Dùng cho: vật tư amply

Tên hàng: C2344 A1011 2SC2344 2SA1011 TO220 cặp NPN Transistor và PNP Transistor 1.5A 160V High-Voltage Switching, AF Power Amp, 100W;
Mã: 2SC2344_2SA1011;
Kiểu chân: cắm TO-220;
Phân nhóm; NPN Transistor, PNP Transistor;
Dùng cho: vật tư amply

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG