C3030 2SC3030 NPN Transistor 7A 800V BCE

Giá: 30.500 VNĐ

Tên hàng: C3030 2SC3030 NPN Transistor 7A 800V BCE;

Mã: 2SC3030_FE;

Kiểu chân: cắm TO-3P;

Thương hiệu: Fuji

Tên hàng: C3030 2SC3030 NPN Transistor 7A 800V BCE;  Mã: 2SC3030_FE;  Kiểu chân: cắm TO-3P;  Thương hiệu: Fuji

Tên hàng: C3030 2SC3030 NPN Transistor 7A 800V BCE;
Mã: 2SC3030_FE;
Kiểu chân: cắm TO-3P;
Thương hiệu: Fuji

Tags: , ,