2SC4237 C4237 TO247 NPN Transistor 10A 800V

Giá: 15.000 VNĐ

Tên hàng: 2SC4237 C4237 TO247 NPN Transistor 10A 800V;

Mã: 2SC4237;

Kiểu chân: cắm TO-247

Tên hàng: 2SC4237 C4237 TO247 NPN Transistor 10A 800V;  Mã: 2SC4237;  Kiểu chân: cắm TO-247

Tên hàng: 2SC4237 C4237 TO247 NPN Transistor 10A 800V;
Mã: 2SC4237;
Kiểu chân: cắm TO-247

Tags: , ,