2SJ6812 J6812 TO3P NPN Transistor 12A 750V BCE

Giá: 15,500 VNĐ

2SJ6812 J6812 TO3P NPN Transistor 12A 750V BCE;

Mã: J6812;

Kiểu chân: cắm TO-3P;

Thương hiệu: TOSHIBA;

Dùng cho: vật tư màn hình

2SJ6812 J6812 TO3P NPN Transistor 12A 750V BCE;  Mã: J6812;  Kiểu chân: cắm TO-3P;  Thương hiệu: TOSHIBA;  Dùng cho: vật tư màn hình

2SJ6812 J6812 TO3P NPN Transistor 12A 750V BCE;
Mã: J6812;
Kiểu chân: cắm TO-3P;
Thương hiệu: TOSHIBA;
Dùng cho: vật tư màn hình

Tags: , , ,