2SK1016 TO3P N MOSFET 15A 500V (TM)

Giá: 8.500 VNĐ

Tên hàng: 2SK1016 TO3P N MOSFET 15A 500V (TM);

Mã: 2SK1016_OLD;

Kiểu chân: cắm TO-3P

Tên hàng: 2SK1016 TO3P N MOSFET 15A 500V (TM);  Mã: 2SK1016_OLD;  Kiểu chân: cắm TO-3P

Tên hàng: 2SK1016 TO3P N MOSFET 15A 500V (TM);
Mã: 2SK1016_OLD;
Kiểu chân: cắm TO-3P

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG