TO3P

Tên hàng: TK15J50D K15J50D 15J50 TO3P N MOSFET 15A 500V 0.33R (TM); Mã: K15J50D_OLD; Kiểu chân: cắm 3 chân TO-3P; Thương hiệu: TOSHIBA; Xuất xứ: tháo máy; Phân nhóm: N MOSFET; Mã kho: TK15J50D_nzi

TK15J50D K15J50D 15J50 TO3P N MOSFET 15A 500V 0.33R (TM)

Giá: 10.500 VNĐ

Tên hàng: TK15J50D K15J50D 15J50 TO3P N MOSFET 15A 500V 0.33R (TM);

Mã: K15J50D_OLD;

Kiểu chân: cắm 3 chân TO-3P;

Thương hiệu: TOSHIBA;

Xuất xứ: tháo máy;

Phân nhóm: N MOSFET;

Mã kho: TK15J50D_nzi

Tên hàng: FGA25N120ANTD TO3P IGBT 25A 1200V; Mã: FGA25N120ANTD; Kiểu chân: TO-3P; Hãng SX: Fairchild; Dùng cho: Vật tư bếp từ; vật tư biến tần; Hàng tương đương: FGA25N120 ANTD IGBT 25A/1200V, 25N120, FGA25N120ANTD, K25N120, SGW25N120, sò bếp từ, công suất bếp từ, linh kiện bếp từ, IGBT bếp từ, tran bếp từ, IGBT biến tần, công suất biến tần, IGBT servo driver ; Phân nhóm: IGBT; Mã kho: FGA25N120ANTD_nzi

FGA25N120ANTD TO3P IGBT 25A 1200V

Giá: 16.500 VNĐ

Tên hàng: FGA25N120ANTD TO3P IGBT 25A 1200V;

Mã: FGA25N120ANTD;

Kiểu chân: TO-3P;

Hãng SX: Fairchild;

Dùng cho: Vật tư bếp từ; vật tư biến tần;

Hàng tương đương: FGA25N120 ANTD IGBT 25A/1200V, 25N120, FGA25N120ANTD, K25N120, SGW25N120, sò bếp từ, công suất bếp từ, linh kiện bếp từ, IGBT bếp từ, tran bếp từ, IGBT biến tần, công suất biến tần, IGBT servo driver ;

Phân nhóm: IGBT;

Mã kho: FGA25N120ANTD_nzi

Tên hàng: FGA25N120ANTD TO3P IGBT 25A 1200V (TM); Mã: FGA25N120ANTD_OLD; Kiểu chân: TO-3P; Hãng SX: Fairchild; Xuất xứ: tháo máy; Dùng cho: Vật tư bếp từ; vật tư biến tần; Hàng tương đương: FGA25N120 ANTD IGBT 25A/1200V, 25N120, FGA25N120ANTD, K25N120, SGW25N120, sò bếp từ, công suất bếp từ, linh kiện bếp từ, IGBT bếp từ, tran bếp từ, IGBT biến tần, công suất biến tần, IGBT servo driver

FGA25N120ANTD TO3P IGBT 25A 1200V (TM)

Giá: 13.500 VNĐ

Tên hàng: FGA25N120ANTD TO3P IGBT 25A 1200V (TM);

Mã: FGA25N120ANTD_OLD;

Kiểu chân: TO-3P;

Hãng SX: Fairchild;

Xuất xứ: tháo máy;

Dùng cho: Vật tư bếp từ; vật tư biến tần;

Hàng tương đương: FGA25N120 ANTD IGBT 25A/1200V, 25N120, FGA25N120ANTD, K25N120, SGW25N120, sò bếp từ, công suất bếp từ, linh kiện bếp từ, IGBT bếp từ, tran bếp từ, IGBT biến tần, công suất biến tần, IGBT servo driver

Tên hàng: ET191 TO3P NPN Transistor 12A 600V BCE; Mã: ET191; Kiểu chân: cắm TO-3P; Thương hiệu: FUJI; xuất xứ: chính hãng; Dùng cho: vật tư biến tần;

ET191 TO3P NPN Transistor 12A 600V BCE

Giá: 22.500 VNĐ

Tên hàng: ET191 TO3P NPN Transistor 12A 600V BCE;

Mã: ET191;

Kiểu chân: cắm TO-3P;

Thương hiệu: FUJI;

xuất xứ: chính hãng;

Dùng cho: vật tư biến tần;

Tên hàng: 2SC3320 C3320 TO3P NPN Transistor 15A 500V (TM); Mã: 2SC3320; Kiểu chân: cắm TO-3P; Thương hiệu: Fuji; Xuất xứ: tháo máy; Phân nhóm: NPN Transistor; Mã Kho: 2SC3320_088

2SC3320 C3320 TO3P NPN Transistor 15A 500V (TM)

Giá: 9.000 VNĐ

Tên hàng: 2SC3320 C3320 TO3P NPN Transistor 15A 500V (TM);

Mã: 2SC3320;

Kiểu chân: cắm TO-3P;

Thương hiệu: Fuji;

Xuất xứ: tháo máy;

Phân nhóm: NPN Transistor;

Mã Kho: 2SC3320_088

Tên hàng: 2SK2611 K2611 TO3P N MOSFET 9A 900V (TM); Mã: 2SK2611_OLD; Kiểu chân: cắm TO-3P; Thương hiệu: TOSHIBA; Xuất xứ: tháo máy; Mã kho: 2SK2611_OLD_fdz

2SK2611 K2611 TO3P N MOSFET 9A 900V (TM)

Giá: 9.000 VNĐ

Tên hàng: 2SK2611 K2611 TO3P N MOSFET 9A 900V (TM);

Mã: 2SK2611_OLD;

Kiểu chân: cắm TO-3P;

Thương hiệu: TOSHIBA;

Xuất xứ: tháo máy;

Mã kho: 2SK2611_OLD_fdz

Tên hàng: H20R1203 TO3P IGBT 20A 1200V; Mã: H20R1203; Kiểu chân: cắm TO-3P; Hãng sản xuất: Infineon; Hàng tương đương: H20R120 H20R1202 H20R1203 H20T120; Dùng cho: vật tư bếp từ; Mã kho: H20R1203_100

H20R1203 TO3P IGBT 20A 1200V

Giá: 16.500 VNĐ

Tên hàng: H20R1203 TO3P IGBT 20A 1200V;

Mã: H20R1203;

Kiểu chân: cắm TO-3P;

Hãng sản xuất: Infineon;

Hàng tương đương: H20R120 H20R1202 H20R1203 H20T120;

Dùng cho: vật tư bếp từ;

Mã kho: H20R1203_100

Tên hàng: 2SK2837 K2837 TO3P N MOSFET 20A 500V 0.21R (TM); Mã: 2SK2837_OLD; Kiểu chân: cắm TO-3P; Thương hiệu: Toshiba; Mã kho: 2SK2837_OLD_100

2SK2837 K2837 TO3P N MOSFET 20A 500V 0.21R (TM)

Giá: 7.500 VNĐ

Tên hàng: 2SK2837 K2837 TO3P N MOSFET 20A 500V 0.21R (TM);

Mã: 2SK2837_OLD;

Kiểu chân: cắm TO-3P;

Thương hiệu: Toshiba;

Mã kho: 2SK2837_OLD_100

Tên hàng: 2SC3998 C3998 TO3P NPN Transistor 25A 1500V; Mã: 2SC3998; Kiểu chân: cắm TO-3P; Dùng cho: vậy tư màn hình

2SC3998 C3998 TO3P NPN Transistor 25A 1500V

Giá: 20.500 VNĐ

Tên hàng: 2SC3998 C3998 TO3P NPN Transistor 25A 1500V;

Mã: 2SC3998;

Kiểu chân: cắm TO-3P;

Dùng cho: vậy tư màn hình

Tên hàng: TPDV1225 TO3P TRIAC 25A 1200V; Mã: TPDV1225; Kiểu chân: cắm 3 chân TO-3P; Thương hiệu: ST; Hàng tương đương: TPDV1225 TPDV1225RG TPDV625 TPDV625RG TPDV825 TPDV825RG TPDV1025 TPDV1025RG

TPDV1225 TO3P TRIAC 25A 1200V

Giá: 30.000 VNĐ

Tên hàng: TPDV1225 TO3P TRIAC 25A 1200V;

Mã: TPDV1225;

Kiểu chân: cắm 3 chân TO-3P;

Thương hiệu: ST;

Hàng tương đương: TPDV1225 TPDV1225RG TPDV625 TPDV625RG TPDV825 TPDV825RG TPDV1025 TPDV1025RG

Tên hàng: H30R1202 TO3P IGBT 30A 1600V (TM); Mã: H30R1202_OLD; Kiểu chân: cắm TO-3P; Hãng sản xuất: Infineon; Hàng tương đương: H30R1602 H30R120 H30R1202; Dùng cho: vật tư bếp từ

H30R1202 TO3P IGBT 30A 1600V (TM)

Giá: 19.000 VNĐ

Tên hàng: H30R1202 TO3P IGBT 30A 1600V (TM);

Mã: H30R1202_OLD;

Kiểu chân: cắm TO-3P;

Hãng sản xuất: Infineon;

Hàng tương đương: H30R1602 H30R120 H30R1202;

Dùng cho: vật tư bếp từ

Tên hàng: K2225 2SK2225 TO3P N Mosfet 2A 1500V GDS; Mã: 2SK2225; Kiểu chân: cắm TO-3P

K2225 2SK2225 TO3P N Mosfet 2A 1500V GDS

Giá: 23.000 VNĐ

Tên hàng: K2225 2SK2225 TO3P N Mosfet 2A 1500V GDS;

Mã: 2SK2225;

Kiểu chân: cắm TO-3P

Tên hàng: 2SK1016 TO3P N MOSFET 15A 500V (TM); Mã: 2SK1016_OLD; Kiểu chân: cắm TO-3P

2SK1016 TO3P N MOSFET 15A 500V (TM)

Giá: 8.500 VNĐ

Tên hàng: 2SK1016 TO3P N MOSFET 15A 500V (TM);

Mã: 2SK1016_OLD;

Kiểu chân: cắm TO-3P

Tên hàng: FGH60N60 SMD TO3P IGBT 60A 600V (TM); Mã: FGH60N60SMD_OLD; Kiểu chân: TO-3P; Hãng sx: Faichild; Hàng tương đương: FGH60N60 SFD FGH60N60UFD FGH60N60SMD FGH40N60

FGH60N60 SFD FGH60N60UFD FGH60N60SMD FGH60N60 TO247 IGBT 60A 600V (TM)

Giá: 27.000 VNĐ

FGH60N60 SFD FGH60N60UFD FGH60N60SMD FGH60N60 TO247 IGBT 60A 600V (TM)

Mã: FGH60N60SMD-OLD

Kiểu chân: TO-247

Hãng sx: Faichild

Xuất xứ: Hàng tháo máy

Hàng tương đương: FGH60N60 SFD FGH60N60UFD FGH60N60SMD FGH40N60

LÊN ĐẦU TRANG