K1358 2SK1358 N MOSFET 9A 900V

Giá: 11.500 VNĐ

Tên hàng: K1358 2SK1358 N MOSFET 9A 900V;

Kiểu chân: cắm TO-3P;

Hãng sx: F;

Mã: 2SK1358

Tên hàng: K1358 2SK1358 N MOSFET 9A 900V;  Kiểu chân: cắm TO-3P;  Hãng sx: F;  Mã: 2SK1358

Tên hàng: K1358 2SK1358 N MOSFET 9A 900V;
Kiểu chân: cắm TO-3P;
Hãng sx: F;
Mã: 2SK1358

Tags: , ,