2SK2700 K2700 TO220 N MOSFET 3A 900V

Giá: 19,500 VNĐ

Tên hàng: 2SK2700 K2700 TO220 N MOSFET 3A 900V;

Mã: 2SK2700;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Thương hiệu: Toshiba;

Xuất xứ: chính hãng;

Dùng cho: vât tư máy may

Tên hàng: 2SK2700 K2700 TO220 N MOSFET 3A 900V;  Mã: 2SK2700;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Thương hiệu: Toshiba;  Xuất xứ: chính hãng;  Dùng cho: vât tư máy may

Tên hàng: 2SK2700 K2700 TO220 N MOSFET 3A 900V;
Mã: 2SK2700;
Kiểu chân: cắm TO-220;
Thương hiệu: Toshiba;
Xuất xứ: chính hãng;
Dùng cho: vât tư máy may

Tags: , , , ,