Vật tư máy may;

ADM202JRN ADM202 SOP16 IC Giao tiếp truyền thông RS232

Giá: 7,500 VNĐ

Tên hàng: ADM202JRN ADM202 SOP16 IC Giao tiếp truyền thông RS232;

Mã: ADM202JRN;

Kiểu chân: dán SOP-16;

Dùng cho: Vật tư máy may;

Mã Kho: ADM202JRN_525

Tên hàng: 2SK2700 K2700 TO220 N MOSFET 3A 900V; Mã: 2SK2700; Kiểu chân: cắm TO-220; Thương hiệu: Toshiba; Xuất xứ: chính hãng; Dùng cho: vât tư máy may

2SK2700 K2700 TO220 N MOSFET 3A 900V

Giá: 19,500 VNĐ

Tên hàng: 2SK2700 K2700 TO220 N MOSFET 3A 900V;

Mã: 2SK2700;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Thương hiệu: Toshiba;

Xuất xứ: chính hãng;

Dùng cho: vât tư máy may

Tên hàng: PS21767 Module IGBT 30A 600V; Mã: PS21767; Kiểu chân: cắm; Hãng sx: Mitsubishi; Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo, vật tư máy may, vật tư máy giặt, vật tư điều hòa

PS21767 Module IGBT 30A 600V

Giá: Liên hệ

Tên hàng: PS21767 Module IGBT 30A 600V;

Mã: PS21767;

Kiểu chân: cắm;

Hãng sx: Mitsubishi;

Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo, vật tư máy may, vật tư máy giặt, vật tư điều hòa

Tên hàng: MBRF20150CT TO220 Diode kép 20A 150V; Mã: MBRF20150CT; Kiểu chân: cắm TO-220; Dùng cho: Vật tư máy may; Hàng tương đương: MBRF20150CT 20H150 MBRF20H150CT MBRF20150CT SRF20150C 20150;Tên hàng: MBRF20150CT TO220 Diode kép 20A 150V; Mã: MBRF20150CT; Kiểu chân: cắm TO-220; Dùng cho: Vật tư máy may; Hàng tương đương: MBRF20150CT 20H150 MBRF20H150CT MBRF20150CT SRF20150C 20150;

MBRF20150CT TO220 Diode kép 20A 150V

Giá: 9.500 VNĐ

Tên hàng: MBRF20150CT TO220 Diode kép 20A 150V;

Mã: MBRF20150CT;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Dùng cho: Vật tư máy may;

Hàng tương đương: MBRF20150CT 20H150 MBRF20H150CT MBRF20150CT SRF20150C 20150;

GBJ3510 KBJ3510 Diode cầu chỉnh lưu 35A 1000V

Giá: 16.000 VNĐ

Tên hàng: GBJ3510 KBJ3510 Diode cầu chỉnh lưu 35A 1000V;

Mã: GBJ3510;

Kiểu chân: cắm;

Dùng cho: Vật tư bếp từ, vật tư máy may

Tên hàng: YG982C4 YG982C4R Diode kép 10A 400V; Mã: YG982C4; Kiểu chân: cắm TO-220; Hãng sx: FUJI; dùng cho: Vật tư máy may; Thông số: Low-Loss Fast Recovery Diode

YG982C4 YG982C4R Diode kép 10A 400V

Giá: 11.500 VNĐ

Tên hàng: YG982C4 YG982C4R Diode kép 10A 400V;

Mã: YG982C4;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hãng sx: FUJI;

dùng cho: Vật tư máy may;

Thông số: Low-Loss Fast Recovery Diode

LÊN ĐẦU TRANG