S8550 2TY Y2 SOT23 PNP Transistor 0.5A 40V BEC

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: S8550 2TY Y2 SOT23 PNP Transistor 0.5A 40V BEC;

Mã: 2TY_S8550_SOT23;

Kiểu chân: dán SOT-23;

Dùng cho: Bếp từ;

Hàng tương đương: MMBT8550

Tên hàng: 2TY S8550 SOT23 PNP Transistor 0.5A 40V BEC; Mã: 2TY_S8550_SOT23; Kiểu chân: dán SOT-23; Dùng cho: Bếp từ; Hàng tương đương: MMBT8550

Tên hàng: 2TY S8550 SOT23 PNP Transistor 0.5A 40V BEC;
Mã: 2TY_S8550_SOT23;
Kiểu chân: dán SOT-23;
Dùng cho: Bếp từ;
Hàng tương đương: MMBT8550

Tags: ,