34063API MC34063API MC34063AP1 IC Nguồn

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: 34063API MC34063API MC34063AP1 IC Nguồn;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

hãng sx: ON;

Tên hàng: 34063API MC34063API MC34063AP1 IC Nguồn;  Kiểu chân: cắm DIP-8;  hãng sx: ON;

Tên hàng: 34063API MC34063API MC34063AP1 IC Nguồn;
Kiểu chân: cắm DIP-8;
hãng sx: ON;

Tags: , , , ,