Núm biến trở 3590S chia vạch 6.4mm

Giá: 135.000 VNĐ

Tên hàng: Núm biến trở 3590S chia vạch 6.4mm

Tên hàng: Núm biến trở 3590S chia vạch 6.4mm

Tên hàng: Núm biến trở 3590S chia vạch 6.4mm

Tags: ,