3M 10320 Đầu cắm cáp SERVO DRIVER 20 chân mạ vàng, loại bắt ốc;

Giá: 50.000 VNĐ

Tên hàng: 3M 10320 Đầu cắm cáp SERVO DRIVER 20 chân mạ vàng, loại bắt ốc;

Mã: SM-20L;

Thương hiệu: MOLEX;

Dùng cho: Vật tư Servo driver (cổng CN1A, cổng CN1B, cổng CN2, cổng CN3,…);

Tên hàng: 3M 10320 Đầu cắm cáp SERVO DRIVER 20 chân mạ vàng, loại bắt ốc; Mã: SM-20L; Thương hiệu: MOLEX; Dùng cho: Vật tư Servo driver (cổng CN1A, cổng CN1B, cổng CN2, cổng CN3,...);

Tên hàng: 3M 10320 Đầu cắm cáp SERVO DRIVER 20 chân mạ vàng, loại bắt ốc;
Mã: SM-20L;
Thương hiệu: MOLEX;
Dùng cho: Vật tư Servo driver (cổng CN1A, cổng CN1B, cổng CN2, cổng CN3,…);

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG