GT50N324 50N324 TO3P IGBT 50A 1000V (TM)

Giá: 20.000 VNĐ

Tên hàng: GT50N324 50N324 TO3P IGBT 50A 1000V (TM);

Mã: 50N324_OLD;

Kiểu chân: cắm TO-3P;

Thương hiệu: TOSHIBA;

Dùng cho: Vật tư bếp từ;

Phân nhóm: IGBT

Tên hàng: GT50N324 50N324 TO3P IGBT 50A 1000V (TM);  Mã: 50N324_OLD;  Kiểu chân: cắm TO-3P;  Thương hiệu: TOSHIBA;  Dùng cho: Vật tư bếp từ;  Phân nhóm: IGBT

Tên hàng: GT50N324 50N324 TO3P IGBT 50A 1000V (TM);
Mã: 50N324_OLD;
Kiểu chân: cắm TO-3P;
Thương hiệu: TOSHIBA;
Dùng cho: Vật tư bếp từ;
Phân nhóm: IGBT

Tags: , ,