5511 FA5511 IC Nguồn

Giá: 15.000 VNĐ

Tên hàng: 5511 FA5511 IC Nguồn;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Mã hàng: FA5511_DIP-8;

Dùng cho: Vật tư máy in

Tên hàng: 5511 FA5511 IC Nguồn;  Kiểu chân: cắm DIP-8;  Mã hàng: FA5511_DIP-8;  Dùng cho: Vật tư máy in

Tên hàng: 5511 FA5511 IC Nguồn;
Kiểu chân: cắm DIP-8;
Mã hàng: FA5511_DIP-8;
Dùng cho: Vật tư máy in

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG