cắm DIP-8

Tên hàng: STR-A6059H A6059H DIP8 IC nguồn PWM; Mã: STR-A6059H; Kiểu chân: cắm DIP-8

STR-A6059H A6059H DIP8 IC nguồn PWM

Giá: 8,000 VNĐ

Tên hàng: STR-A6059H A6059H DIP8 IC nguồn PWM;

Mã: STR-A6059H;

Kiểu chân: cắm DIP-8

Tên hàng: THX203H DIP8 IC Nguồn Switching 18W; Mã: THX203H; Kiểu chân: cắm DIP-8; Tag: Ic nguồn bếp từ, ic nguồn công suất lớn, chế nguồn, độ nguồn đa năng; Mã kho: THX203H_143;

THX203H DIP8 IC Nguồn Switching 18W

Giá: 2,000 VNĐ

Tên hàng: THX203H DIP8 IC Nguồn Switching 18W;

Mã: THX203H;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Tag: Ic nguồn bếp từ, ic nguồn công suất lớn, chế nguồn, độ nguồn đa năng;

Mã kho: THX203H_143;

Tên hàng: AQW614 AQW614EH Photo-MOS RELAYS; Mã: AQW614EH-DIP8; Kiểu chân: cắm DIP-8; Hãng sx: NAiS Panasonic; Dùng cho: vật tư xe nâng, vật tư ô tô, Vật tư biến tần, vật tư servo driver;

AQW614 AQW614EH Photo-MOS RELAYS

Giá: 23.000 VNĐ

Tên hàng: AQW614 AQW614EH Photo-MOS RELAYS;

Mã: AQW614EH-DIP8;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Hãng sx: NAiS Panasonic;

Dùng cho: vật tư xe nâng, vật tư ô tô, Vật tư biến tần, vật tư servo driver;

Tên hàng: MAX485CPA MAX485 DIP8 IC truyền thông RS-485, RS-422; Mã: MAX485CPA; Kiểu chân: cắm DIP-8; Thương hiệu: MAXIM; Phân nhóm: IC truyền thông RS-485

MAX485CPA MAX485 DIP8 IC truyền thông RS-485, RS-422

Giá: 1.100 VNĐ

Tên hàng: MAX485CPA MAX485 DIP8 IC truyền thông RS-485, RS-422;

Mã: MAX485CPA;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Thương hiệu: MAXIM;

Phân nhóm: IC truyền thông RS-485

Tên hàng: TLP521-2GB TLP521-2 DIPac8 Photo-Tran opto photocoupler; Mã: TLP521-2_DIP8; Hãng sx: TOSHIBA; Kiểu chân: cắm DIP-8

TLP521-2GB TLP521-2 DIP8 Photo-Tran opto photocoupler

Giá: 8,000 VNĐ

Tên hàng: TLP521-2GB TLP521-2 DIP8 Photo-Tran opto photocoupler;

Mã: TLP521-2_DIP8;

Hãng sx: TOSHIBA;

Kiểu chân: cắm DIP-8

Tên hàng: VO4258H DIP6 Photo-TRIAC 800V; Mã: VO4258H; Kiểu chân: cắm DIP-8; Thương hiệu: AVAGO; Hàng tương đương: VO4258 V04258H V04258 VO4257D VO4257H V4257M VO4258D VO4258H VO4258M VO4257D-X006 VO4257H-X006 VO4257M-X006 VO4258D-X006 VO4258H-X006 VO4258M-X006 SMD-6, VO4257D-X007T VO4257H-X007T VO4257M-X007T VO4258D-X007T VO4258H-X007T VO4258M-X007T

VO4258H DIP6 Photo-TRIAC 800V

Giá: 27,000 VNĐ

Tên hàng: VO4258H DIP6 Photo-TRIAC 800V;

Mã: VO4258H;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Thương hiệu: AVAGO;

Hàng tương đương: VO4258 V04258H V04258 VO4257D VO4257H V4257M VO4258D VO4258H VO4258M VO4257D-X006 VO4257H-X006 VO4257M-X006 VO4258D-X006 VO4258H-X006 VO4258M-X006 SMD-6, VO4257D-X007T VO4257H-X007T VO4257M-X007T VO4258D-X007T VO4258H-X007T VO4258M-X007T

Tên hàng: MC33262P MC33262PG 33262P MC33262 33262 DIP8 IC nguồn Power Factor Controllers; Mã: MC33262P; Kiểu chân: cắm DIP-8; Phân nhóm: IC nguồn

MC33262P MC33262PG 33262P MC33262 33262 DIP8 IC nguồn Power Factor Controllers

Giá: 6,500 VNĐ

Tên hàng: MC33262P MC33262PG 33262P MC33262 33262 DIP8 IC nguồn Power Factor Controllers;

Mã: MC33262P;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Phân nhóm: IC nguồn

LM393P LM393N LM393M LM393 DIP8 IC thuật toán COMPARATOR DUAL DIFF

Giá: 1,000 VNĐ

Tên hàng: LM393P LM393N LM393M LM393 DIP8 IC thuật toán COMPARATOR DUAL DIFF;

Mã: LM393P_SOP8;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Hãng sx: TI;

Hàng tương đương: LM393DR;

Tên hàng: TOP246P DIP8 IC nguồn; Mã: TOP246P; Kiểu chân: cắm DIP-8; Thương hiệu: POWER; Dùng cho: Vật tư PLC; Hàng tương đương: TOP246PN

TOP246P DIP8 IC nguồn

Giá: 11.500 VNĐ

Tên hàng: TOP246P DIP8 IC nguồn;

Mã: TOP246P;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Thương hiệu: POWER;

Dùng cho: Vật tư PLC;

Hàng tương đương: TOP246PN

Tên hàng: 4558D JRC4558 DIP8 IC thuật toán; Mã: JRC4558D_DIP8; Kiểu chân: cắm DIP-8;

4558D JRC4558 DIP8 IC thuật toán

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: 4558D JRC4558 DIP8 IC thuật toán;

Mã: JRC4558D_DIP8;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Tên hàng:SD6832 DIP8 IC nguồn PWM; Mã: SD6832; Kiểu chân: cắm DIP-8;

SD6832 DIP8 IC nguồn PWM

Giá: 5.000 VNĐ

Tên hàng:SD6832 DIP8 IC nguồn PWM;

Mã: SD6832;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Tên hàng: A7840, HCPL-7840, HP7840 Photocoupler opto cách ly quang; Mã: A7840_DIP-8; Kiểu chân: cắm DIP-8; Tag: A7840, HCPL-7840, HP7840 Photocoupler opto cách ly quang; IC cách ly quang, IC khuếch đại thuật toán cách ly quang, IC thuật toán quang

A7840, HCPL-7840, HP7840 Photocoupler opto cách ly quang

Giá: 37.500 VNĐ

Tên hàng: A7840, HCPL-7840, HP7840 Photocoupler opto cách ly quang;

Mã: A7840_DIP-8;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Tag: A7840, HCPL-7840, HP7840 Photocoupler opto cách ly quang; IC cách ly quang, IC khuếch đại thuật toán cách ly quang, IC thuật toán quang

Tên hàng: A2531 HP2531 HCPL-2531 ACPL-2531 Photo-IC optocoupler; Mã: HP2531_DIP-8; Hãng sx: AVAGO; Kiểu chân: cắm DIP-8

A2531 HP2531 HCPL-2531 ACPL-2531 Photo-IC optocoupler

Giá: 10.500 VNĐ

Tên hàng: A2531 HP2531 HCPL-2531 ACPL-2531 Photo-IC optocoupler;

Mã: HP2531_DIP-8;

Hãng sx: AVAGO;

Kiểu chân: cắm DIP-8

Tên hàng: MB3771 DIP8 IC nguồn Power Supply Monitor; Mã: MB3771_DIP8; Hãng sx: FUJISU; Kiểu chân: cắm DIP-8;

MB3771 DIP8 IC nguồn Power Supply Monitor

Giá: 13.500 VNĐ

Tên hàng: MB3771 DIP8 IC nguồn Power Supply Monitor;

Mã: MB3771_DIP8;

Hãng sx: FUJISU;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

LÊN ĐẦU TRANG