Giá: 54,000 VNĐ

Tên: MA4820 IC Nguồn Switching; Kiểu chân: SIP-7a

Mã:  MA4820

MA4820