PC929 Photocoupler opto cách ly quang

Giá: 21,000 VNĐ

Tên: PC929 Photocoupler opto cách ly quang;

Mã: PC929

Hãng SX: SHARP;

Kiểu chân: dán SOP-14

PC929

Tags: ,