2844AD UC2844AD IC Nguồn Switching

Giá; 8,000 VNĐ

Tên: 2844AD UC2844AD IC Nguồn Switching;

Mã:UC2844AD

Kiểu chân: dán SOP-14

2844AD

Tags: