2844B UC2844B IC Nguồn Switching

Giá: 7,500 VNĐ

Tên: 2844B UC2844B IC Nguồn Switching;

Mã: 2844B

Kiểu chân: dán SOP-8

3844B

Tags: