TLP350 Photocoupler opto các lý quang

Giá: 12,000 VNĐ

Tên: TLP350 Photocoupler opto các lý quang;

Mã:  TLP350

Kiểu chân: dán SOP-8;

Tag: TLP350, P350

TLP 350

 

 

 

 

Tags: