Opto Photocouplers

AV454, HCPL-V454, HPV454 IC Photocoupler opto cách ly quang

Giá: 22,500 VNĐ

Tên:  AV454, HCPL-V454, HPV454 IC Photocoupler opto cách ly quang Mã:  AV454    

TLP590, TLP590B Photocoupler opto cách ly quang

Giá: 32,000 VNĐ

Tên: TLP590, TLP590B Photocoupler opto cách ly quang; Mã: TLP590, TLP590B Kiều chân: DIP-5;  

PS2805-4 Photocouplers opto cách ly quang

Giá: 10,000 VNĐ

Tên: PS2805-4 Photocouplers opto cách ly quang; Mã: PS2805-4 Kiều chân: SOP-16; Hãng SX: NEC; Tag: PS2801 Photocouplers opto cách ly quang, 2805-4, PS2805-1, PS2805-2, PS2805-3, PS2805C-4  

217A HCPL-0217A Photocoupler opto cách ly quang

Giá: 2,500 VNĐ

Tên: 217A HCPL-0217A Photocoupler opto cách ly quang; Mã: 217A Kiểu chân: dán SOP-4; Tag: 217A HCPL-0217A, 217 HCPL-0217, HCPL-217    

HCPL-0302V, HCPL-302V, 302V Photocoupler opto cách ly quang

Giá: 20,000 VNĐ

Tên: HCPL-0302V, HCPL-302V, 302V Photocoupler opto cách ly quang; Mã: HCPL-0302V Kiều chân: dán SOP-8; Hãng SX: AVAGO; Tag: HCPL-3020, HCPL-0302 0.4 Amp Output Current IGBT Gate Drive Optocoupler  

PS9714, NEC9714, 9714 Photocoupler opto cach ly quang 10Mbps

Giá: 15,000 VNĐ

Tên: PS9714, NEC9714, 9714 Photocoupler opto cach ly quang 10Mbps; Mã: PS9714 Kiểu chân: dán SOP-5  

2705, PS2705-1 Photocoupler opto cách ly quang

Giá: 7,500 VNĐ

Tên: 2705, PS2705-1 Photocoupler opto cách ly quang; Mã: PS2705-1 Kiểu chân: dán SOP-4; Hãng SX: NEC; Dùng cho: biến tần, servo driver, Step driver; PLC, LOGO; Tag: optp cách ly quang, ic cách ly quang,    

A3120V SOP-8 Photocoupler opto cách ly quang

Giá: 8,500 VNĐ

Tên: A3120V SOP-8 Photocoupler opto cách ly quang; Mã: A3120V Kiểu chân: dán SOP-8; Tag: A3120, HCPL-3120, A3150V, HCPL-3150V SOP-8 Photocoupler opto cách ly quang, bán linh kiện điện tử, cung cấp linh kiện điện tử, vật tư linh kiện điện tử, mua bán linh kiện    

A3150V SOP-8 Photocoupler opto cách ly quang

Giá: 10,500 VNĐ

Tên: A3150V SOP-8 Photocoupler opto cách ly quang; Mã: A3150V Kiểu chân: dán SOP-8; Tag: A3150, HCPL-3150, A3150V, HCPL-3150V SOP-8 Photocoupler opto cách ly quang, bán linh kiện điện tử, cung cấp linh kiện điện tử, vật tư linh kiện điện tử, mua bán linh kiện  

P180 Photocouplers opto cách ly quang

Giá: 6,000 VNĐ

Tên: P180 Photocouplers opto cách ly quang; Mã: P180 Kiểu chân: Dán SOP-4; Dùng cho: Biến tần, Servo driver, Step Driver, PLC, LOGO; Tag: P180, TLP180GB, TLP180GR

TLP350 Photocoupler opto các lý quang

Giá: 12,000 VNĐ

Tên: TLP350 Photocoupler opto các lý quang; Mã:  TLP350 Kiểu chân: dán SOP-8; Tag: TLP350, P350        

TLP350 Photocoupler opto các ly quang

Giá: 18,500 VNĐ

Tên: TLP350 Photocoupler opto các ly quang; Mã: TLP350 Kiểu chân: cắm DIP-8; Tag: TLP350, P350  

TLP250 Photocoupler opto các ly quang

Giá : 16,000 VNĐ

Tên: TLP250 Photocoupler opto các ly quang; Mã:  TLP250 Kiểu chân: cắm DIP-8; Tag: TLP250, P250    

TLP250 Photocoupler opto các ly quang

Giá: 15,000 VNĐ

Tên: TLP250 Photocoupler opto các ly quang; Mã: TLP250 Kiểu chân: dán SOP-8; TaG: TLP250, P250    

LÊN ĐẦU TRANG