MIP0227SC IC Nguồn Switching

Giá: 37,500 VNĐ

Tên: MIP0227SC IC Nguồn Switching;

Mã: MIP0227SC

Kiểu chân: dán TO-263;

Tag: MIP0221SC, MIP0222SC, MIP0223SC, MIP0224SC, MIP0225SC, MIP0226SC, MIP0227SC

MIP0227SC

 

 

Tags: