7808, L7808CV IC Ổn Áp Nguồn 8V

Giá: 5,000 VNĐ

Tên: 7808, L7808CV IC Ổn Áp Nguồn 8V;

Mã: 7808, L7808CV

Kiểu chân: TO-220;

Tag: L7808CV, TA7808S, 7808, L7808

7808, L7808CV

 

Tags: