TJA1050 IC Truyền thông CAN

Giá: 14,000 VND

Tên: TJA1050 IC Truyền thông CAN;

Mã: TJA1050

Kiểu chân: SOP-8;

Hãng SX: NXP;

Tag: TJA1050, 1050 high speed CAN transceiver;

TJA1050

 

 

Tags: