S8550 PNP Transistor 0.7A 20V ECB

Giá: 500 VNĐ

Tên: S8550 PNP Transistor 0.7A 20V ECB;

Mã: S8550

Kiều chân: cắm TO-92;

Dùng cho: Bếp từ

s8550

Tags: