65176B IC giao tiếp, kiểu chân SOP-8

Giá: 12.000 VND

Tên: 65176B IC giao tiếp, kiểu chân SOP-8
Hãng SX:
Model: 65176B
Dùng Cho:
Hàng tham khảo: SN65176B, SN65176
Công Suất:
Dòng điện:
Điện áp:
Kiểu chân: SOP-8
Datasheet:
Tình Trạng: Hàng mới
Tag: 65176B, SN65176B, SN65176 IC giao tiếp, kiểu chân SOP-8

65176B IC giao tiếp, kiểu chân SOP-8

65176B IC giao tiếp, kiểu chân SOP-8