S8550 2TY Y2 SOT23 PNP Transistor 0.5A 40V BEC

Giá: 500 VNĐ

Tên: S8550 2TY Y2 SOT23 PNP Transistor 0.5A 40V BEC;

Mã: S8550 2TY

Kiểu chân: dán SOT-23;

Dùng cho: Bếp từ

S8550 2TY

Tags: