SN74HC373N IC số Octal D-type transparent latch

Giá: 6,000 VNĐ

Tên: SN74HC373N IC số Octal D-type transparent latch; 3-state;

Mã: SN74HC373N

Kiểu chân: cắm DIP-20;

Hãng sx: TI

SN74hc373n

 

 

Tags: