IC Chức Năng

Tên hàng: CD4011BM SOP14 IC Chức năng

CD4011BM SOP14 IC Chức năng

Giá: 1.000 VND

Tên hàng: CD4011BM SOP14 IC Chức năng

74HC07D 74HC07 IC Logic số

Giá: 3,000 VNĐ

Tên: 74HC07D 74HC07 IC Logic số; Mã: 74HC07D Kiểu chân: dán SOP-14; Hãng sx: NXP

TDA2030 TDA2030A IC KĐ thuật toán

Giá: 3500 VNĐ

Tên: TDA2030 TDA2030A IC KĐ thuật toán; Mã:  TDA2030 kiểu chân: cắm TO-220; Dùng cho: Vật tư Ampli; Hãng sx: ST

HA17358B LM358 IT Thuật toán

Giá: 3,500 VNĐ

Tên: HA17358B LM358 IT Thuật toán; Mã: HA17358B Kiểu chân: cắm DIP-8    

LM358 LM358DR LM358M IC Thuật toán

Giá: 500 VNĐ

Tên: LM358 LM358DR LM358M IC Thuật toán; Mã: LM358 Kiểu chân: dán SOP-8; Hãng sx: TI

74HC164D IC số

Giá: 1,000 VNĐ

Tên: 74HC164D IC số; Mã: 74HC164D Kiểu chân: SOP-14

74HC595D 74595 IC Ghi dich, IC chức năng

Giá: 1,000 VNĐ

Tên: 74HC595D 74595 IC Ghi dich, IC chức năng; Mã: 74HC595D Kiểu chân: dán SOP-16; Hãng sx: NXP  

SN74HC373N IC số Octal D-type transparent latch

Giá: 6,000 VNĐ

Tên: SN74HC373N IC số Octal D-type transparent latch; 3-state; Mã: SN74HC373N Kiểu chân: cắm DIP-20; Hãng sx: TI    

SN74HC573N 74HC573N HD74HC573P IC LOGIC SÔ

Giá: 7,000 VNĐ

Tên: SN74HC573N 74HC573N HD74HC573P IC LOGIC SÔ, OCTAL TRANSPARENT D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS; Mã: SN74HC573N Hãng SX: TÍ; Kiểu chân: cắm DỊP-20

74HC14N 74HC14 IC LOGIC số

GIá: 6,000 VNĐ

Tên: 74HC14N 74HC14 IC LOGIC số; Mã: 74HC14N Kiếu chân: cắm DIP-14; Hãng sx: PHILIPS  

SN74LS04N HD74LS04P 74LS04 IC LOGIC Số, Hex inverter

Giá: 6,000 VNĐ

Tên: SN74LS04N HD74LS04P 74LS04 IC LOGIC Số, Hex inverter; Mã: SN74LS04N Kiểu chân: cắm DIP-14; Hãng Sx: TI    

SN74HC02N 74HC02 IC LOGIC SÔ, Quad 2-Input NOR Gate

Giá: 5,000 VNĐ

Tên: SN74HC02N 74HC02 IC LOGIC SÔ, Quad 2-Input NOR Gate; Mã: 74HC02N Hãng SX: TI; Kiểu chân: cắm DIP-14    

SN74HC00N 74HC00N HD74HC00P IC LOGIC SÔ, Quad 2-Input NAND Gate

Giá: 5,000 VNĐ

Tên: SN74HC00N 74HC00N HD74HC00P IC LOGIC SÔ, Quad 2-Input NAND Gate; Mã: SN74HC00N Hãng SX: TI; Kiểu chân: cắm DIP-14  

74HC14A TC74HC14AF 74HC14 IC Logic số

Giá: 4,500 VNĐ

Tên: 74HC14A TC74HC14AF 74HC14 IC Logic số; Mã: 74HC14A kiểu chân: dán SOP-14; hãng sx: TOSHIBA

LÊN ĐẦU TRANG