ZMM6V2 Zener 6V2 0.5W

Giá: 300 VNĐ

Tên: ZMM6V2 Zener 6V2 0.5W;

Mã: ZMM6V2 0.5W

Kiểu chân: dán 1206;

Hãng sx: ST

ZMM6V2 Zener 6V2 0.5W

Tags: