TL494IDR TL494I TL4941 IC nguồn PWM

Giá: 5,500 VNĐ

Tên: TL494IDR TL494I TL4941 IC nguồn PWM;

Mã:  TL494IDR

Kiểu chân: dán SOP-16;

Hãng sx: TI

TL494IDR

Tags: