C945 2SC945 N Transistor 60V100mA ECB

Giá: 17,500 VND

Tên: C945 2SC945 N Transistor 60V100mA ECB;

Mã: C945 2SC945 N

Kiểu chân: cắm TO-92

C945

Tags: