MUR3060PT Diode kép 30A 600V

Giá: 17,000 VNĐ

Tên: MUR3060PT Diode kép 30A 600V;

Mã: MUR3060PT

Kiểu chân: cắm TO-247

MUR3060PT

Tags: