6DI15S-050D IGBT 15A 500V (TM);

Tên hàng: 6DI15S-050D IGBT 15A 500V (TM);

Hãng sx: FUJI;

Xuất xứ: tháo máy;

Mã: 6DI15S-050D_OLD;

Dùng cho: Vật tư máy máy; vật tư máy giặt, vật tư điều hòa; vật tư servo driver;

TAG: 6DI15S-050D 6DI15S-050D-04

Tên hàng: 6DI15S-050D IGBT 15A 500V (TM);  Hãng sx: FUJI;  Xuất xứ: tháo máy;  Mã: 6DI15S-050D_OLD;  Dùng cho: Vật tư máy máy; vật tư máy giặt, vật tư điều hòa; vật tư servo driver;  TAG: 6DI15S-050D 6DI15S-050D-04

Tên hàng: 6DI15S-050D IGBT 15A 500V (TM);
Hãng sx: FUJI;
Xuất xứ: tháo máy;
Mã: 6DI15S-050D_OLD;
Dùng cho: Vật tư máy máy; vật tư máy giặt, vật tư điều hòa; vật tư servo driver;
TAG: 6DI15S-050D 6DI15S-050D-04

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG