6DI15S-050D_OLD_ule

Tên hàng: 6DI15S-050D IGBT 15A 500V (TM); Hãng sx: FUJI; Xuất xứ: tháo máy; Mã: 6DI15S-050D_OLD; Dùng cho: Vật tư máy máy; vật tư máy giặt, vật tư điều hòa; vật tư servo driver; TAG: 6DI15S-050D 6DI15S-050D-04

6DI15S-050D IGBT 15A 500V (TM);

Tên hàng: 6DI15S-050D IGBT 15A 500V (TM);

Hãng sx: FUJI;

Xuất xứ: tháo máy;

Mã: 6DI15S-050D_OLD;

Dùng cho: Vật tư máy máy; vật tư máy giặt, vật tư điều hòa; vật tư servo driver;

TAG: 6DI15S-050D 6DI15S-050D-04