6MBP400RTM060-10 Module IGBT 400A 600V FUJI (TM)

Giá: Liên hệ

Tên hàng: 6MBP400RTM060-10 Module IGBT 400A 600V FUJI (TM);

Mã: 6MBP400RTM060-10_OLD;

Dùng cho: vật tư servo;

Thương hiệu: FUJI;

Xuất xứ: chính hãng

Tên hàng: 6MBP400RTM060-10 Module IGBT 400A 600V FUJI (TM);  Mã: 6MBP400RTM060-10_OLD;  Dùng cho: vật tư servo;  Thương hiệu: FUJI;  Xuất xứ: chính hãng

Tên hàng: 6MBP400RTM060-10 Module IGBT 400A 600V FUJI (TM);
Mã: 6MBP400RTM060-10_OLD;
Dùng cho: vật tư servo;
Thương hiệu: FUJI;
Xuất xứ: chính hãng

Tags: , ,