6R6D50A-050BHX-01 IGBT 50A 500V

Giá: Liên hệ

Tên hàng: 6R6D50A-050BHX-01 IGBT 50A 500V;

Mã: 6R6D50A-050BHX-01;

Thương hiệu: FUJI;

Xuất xứ: Tháo máy;

Hàng tương đương: 6R6D50A-050BHX 6R6D50A-050BHX-01 6R6D50A-050BHX-02 6R6D50A-050BHX-03

Tên hàng: 6R6D50A-050BHX-01 IGBT 50A 500V;  Mã: 6R6D50A-050BHX-01;  Thương hiệu: FUJI;  Xuất xứ: Tháo máy;  Hàng tương đương: 6R6D50A-050BHX 6R6D50A-050BHX-01 6R6D50A-050BHX-02 6R6D50A-050BHX-03

Tên hàng: 6R6D50A-050BHX-01 IGBT 50A 500V;
Mã: 6R6D50A-050BHX-01;
Thương hiệu: FUJI;
Xuất xứ: Tháo máy;
Hàng tương đương: 6R6D50A-050BHX 6R6D50A-050BHX-01 6R6D50A-050BHX-02 6R6D50A-050BHX-03

Tags: , , , ,